Stortingsvalget 2021 – hva skjer nå?

Sex og samfunn har spesielt vært opptatt av tre hovedsaker knyttet til valget: selvbestemt abort, prevensjon og helsestasjon for ungdom.

Selvbestemt abort

Hva skjer med abortloven nå? Her er en kort oppsummering av det vi vet.

Rødt og SV ønsker å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort frem til uke 22. Ap, MDG og Venstre ønsker å øke grensen for selvbestemt abort frem til uke 18. Sp og Høyre vil beholde dagens lov. Krf vil ha strengere abortpolitikk.

Med dette som utgangspunkt betyr det at det er 80 mandater (Ap, SV, Rødt, MDG og Venstre) som er for en utvidelse av selvbestemt abort. Det trengs 85 mandater for å få igjennom en endring. Den endringen blir i så fall en utvidelse til uke 18. Det mangler 5 stemmer som må hentes fra andre partier.

Vi vet også at de fleste partier fristiller sine representanter i denne saken. Det kan slå begge veier, at enkeltpersoner kan stemme annerledes enn den linjen partiet har lagt seg på. Sp fristiller i dette spørsmålet. Det virker som det er 2 personer fra Sp som ønsker å stemme en annen linje en eget parti og gå for en utvidelse. Kanskje er det flere av representantene. Dette kan være avgjørende for å endre abortloven. I tillegg er det en representant fra Frp som ønsker utvidelse. Kanskje kan også Pasientfokus være den siste avgjørende stemmen som bikker tallet over til 85, men det er uklart hvor de står i saken.

Mye er enda uklart, men Sex og samfunn skal fortsette og jobbe for å gi kvinner makten over egen kropp. Vi vil snakke med politikere og håper at abortloven blir utvidet med ny regjering. Hvert fall frem til uke 18.

Prevensjon

I partiprogrammene har flere av partiene ment noe om prevensjon.

Rødt vil gi alle i Norge tilgang på gratis prevensjon. MDG vil gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år. SV vil gi prevensjon gratis til de under 16 år. Ap vil utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, men spesifiserer ikke alder. Krf vil gi gratis prevensjon til alle opp til 25 år.

Det er dermed et betydelig antall på rødgrønn side som ønsker å utvide ordningen med gratis prevensjon. Helsesykepleiere og jordmødre har endelig fått forskrivningsrett på alle typer prevensjon til de under 16 år. Oslo har innført gratis prevensjon til alle under 16 år. Det er på tide at vi gjør noe med dette på landsbasis!

Helsestasjon for ungdom

Flere partier har nevnt helsestasjon for ungdom i sine partiprogram.

Rødt ønsker å arbeide for økte helsesykepleierressurser i kommunene og helsestasjoner i alle kommuner. De mener også at helsestasjon for ungdom bør utvides til å gjelde for unge opp til 25. Sp vil styrke helsestasjonene når det gjelder rus/psykisk helse. MDG vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. De vil også innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år. FrP vil sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre og barn, og utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende. Høyre ønsker å videreutvikle tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste, samt å videreutvikle helsestasjonstjenesten slik at barn og unge får et bedre digitalt helsesykepleiertilbud.

Vi er svært spent på hva som skjer videre med politikk på dette feltet. Allerede 21. september har vi et arrangement hvor vi lanserer en rapport om Seksuell helse – De unges perspektiv. Her kommer flere ungdomspolitikere for å diskutere veien videre, spesielt med tanke på helsestasjon for ungdom. Se link til Facebook-arrangementet her. Du kan melde deg på arrangementet her.

 

Les mer om våre politiske saker her.