Sex og samfunn på Arendalsuka

Menneskeverd og Sex og samfunn blir ofte satt opp mot hverandre i abortdebatten. Selv om vi har svært ulike meninger på temaet, ønsket vi begge å ha en saklig og konstruktiv debatt, hvor kunnskap og gode diskusjoner er i fokus. Derfor valgte vi å sette et eksempel ved å gå sammen om å arrangere Den store abortdebatten på Arendalsuka 2021.

Vi ønsket oss en debatt der vi snakker med “innestemme”, hvor vi lytter til hverandre, og på den måten skaffer oss ny kunnskap.
Ordstyrer: Anne Grosvold
Samfunnsperspektiv på dagens abortlov
  • Berit Austveg: Lege og forfatter
  • Janne Haaland Matlary: Professor

Erfaringer med nemnda

  • Kirsten Hald: Leder i Norsk Gynekologisk forening
  • Mette Løkeland: Overlege og forsker, FH

Politisk debatt:

  • Tone Trøen Wilhelmsen, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Liv Signe Navarsete, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Marte Mjøs Persen, Ordfører i Bergen, Arbeiderpartiet
  • Jorunn Lossius, Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
  • Solfrid Lerbekk, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
  • Ayat Majbel Saeid, andrekandidat Vest-Agder, Rødt
Vi ønsker at publikum skal sitte igjen med mer kunnskap om abortspørsmålet, og føle seg bedre egnet til å ta stilling i abortsaken.