Ny rapport: Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?

Sex og samfunn lanserer ny, banebrytende rapport som dekker et kunnskapshull om landets helsestasjoner for ungdom.

Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Du finner rapporten her.

Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom. Rapporten har kommentarer fra ulike aktører og avslutter med klare anbefalinger til beslutningstakere. Rapporten er utarbeidet med bistand fra Psykolog Aleksander H. Erga, PhD . Det er kommentarer fra Sex og samfunns Ungdomsgruppe, Røde Kors Ungdom, Landsgruppen av helsesykepleiere NFS, Elevorganisasjonen og Den norske jordmorforening.

Les mer her.