Innspill: Tryggere fødsel-, barsel- og jordmortjeneste

Vi må ta mangelen på jordmorkompetanse på alvor!

Det er fremmet et representantforslag fra Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet; Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch og Åslaug Sem-Jacobsenom tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltjenester og jordmorberedskap i hele landet. De ber blant annet regjeringen om:  

  • Sørge for økt bemanning av fødselsomsorgen som en akuttjeneste. 
  • At alle helseforetak følger opp dagens krav til følgetjeneste, og på sikt endre grensen for følgetjenesten til 60 minutt reisevei. 
  • Sikre videre opptrapping av jordmorkompetansen i kommunene, inkludert flere kombinasjonsstillinger i kommune/sykehus for jordmødre, mål om hele, faste stillinger og en vurdering av nye finansieringsmodeller for kommunale jordmødre. 
  • Sikre at alle barselkvinner får tilbud om å bli på barselavdelinga den tiden det normalt tar å etablere amming, i praksis 3–5 dager for førstegangsfødende. Tidlig utskriving skal være kvinnens eget valg. 

Vi har vært på høring og støttet disse forslagene, og kommet med følgende innspill:  

  • Økt utbygging av jordmortjenesten vil gi bedre tilbud til personer gjennom svangerskap, fødsel og i barseltiden, og til de som gjennomgår spontanabort. 
  • Sex og samfunn mener at jordmødre kan ta større del i pasientens helse i et livsløpsperspektiv. Jordmødre har kompetanse knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som i liten grad blir brukt i kommunene. 
  • Vi mener at det bør etableres et kvinnehelseteam i kommunene. Teamet må ha høy kompetanse på kvinnehelse, og kan bestå av jordmødre, helsesykepleiere, sosionomer og fastleger. 
  • Sex og samfunn tror et kvinnehelseteam vil ha en positiv effekt på reduksjon i uplanlagte graviditeter og svangerskapsavbrudd, reduksjon av seksuelt overførbare infeksjoner og i å sikre kunnskap og ivaretagelse av seksuell helse. 
  • Vi må ta mangelen på jordmorkompetanse på alvor. For å møte utfordringene kommunene har når det gjelder tjenestetilbudet, er det svært avgjørende at det er utdannet nok fagfolk.  

Her kan du lese vårt muntlige og skriftlige høringsinnspill.