Faglunsj for Barneombudet

Sex og samfunn har presentert sin rapport om helsestasjon for ungdom for Barneombudet.

Sex og samfunn ble invitert til å presentere sin rapport Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud?. Det ble en flott time, hvor vi fikk diskutert viktigheten av gode lavterskel tilbud for unge. Det ble diskutert muligheter for samarbeid, og behovet for videre kartlegging av helsestasjonene både fra kommunens og de unges perspektiv ble understreket.

Har ungdom i kommunene et likeverdig tilbud? inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner.

Du finner rapporten her.