Unges 50 krav til seksualpolitikken

Ungdomsgruppa til Sex og samfunn har samlet inn 50 krav til fremtidens seksualpolitikk.

Vi krever mer informasjon om seksualitet

Hvordan er unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i Norge?

Sommeren 2021 reiste Ungdomsgruppa landet rundt og snakket med unge om hva de mener om fremtidens seksualpolitikk.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok de unges 50 krav utenfor stortinget 3. desember.

Les mer her.