Høring angående endring i abortloven

I dag har vi gitt vårt innspill til forslag til endring i abortloven.

Daglig leder Maria Røsok og assisterende daglig leder Tore Holte Follestad var til stede under dagens høring. Dette var det vi sa til Stortingets helse- og omsorgskomité:

 

Det føles meningsløst at vi skal kaste bort tiden på dagens høring, dersom det stemmer, slik noen mener, at hele denne prosessen er et spill for galleriet. Vi håper de tar feil, og har likevel valgt å stille i dag, fordi dette er en kamp som vi ikke kan gi oss på.

 

Vi kan ikke gå med på at kvinners rettigheter brukes i en byttehandel om regjeringsmakt. Det er rett og slett absurd hvordan helseministeren og regjeringen konsekvent avviser motargumenter fra fagmiljø og eksperter på området, og vi blir provoserte når Høie mener at kritikken mot lovforslaget ikke er medisinsk begrunnet, men politisk motivert.

 

Vi mener tvert om: Er det noe som er politisk motivert, og som mangler gode medisinske argumenter, så er det forslaget om å forby fosterantallsreduksjon.

 

Gjennom hele denne prosessen har vi forsøkt å få svar på følgende:

Hvorfor ligger det andre etiske vurderinger til grunn ved en fosterantallsreduksjon sammenlignet med svangerskapsavbrudd ellers?

 

Kvinnens rett til selvbestemmelse er ikke avhengig av hvor mange fostre hun er gravid med. Flerlingfoster har ikke høyere eller lavere moralsk status enn et enlingfoster.

 

Jeg leser fra forslaget:

«Et tvillingsvangerskap, en tvillingfødsel og omsorg for tvillinger vil […] ikke i seg selv […] føre til en urimelig belastning» for kvinnen, og det vil heller «ikke være tilstrekkelig å vise til at omsorgsbyrden er større ved tvillinger enn ved ett barn». Men «det understrekes […] at kvinnen er den som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og å dra omsorg for barna».

 

Kvinnen vet altså mest om sin egen situasjon. Men hun er likevel ikke den som er best egnet til å gjøre etiske vurderinger angående eget liv. I stedet skal hun tvinges gjennom nemndsystemet, og noen andre skal bestemme hva som er best for henne og andre som berøres av avgjørelsen.

 

Det er skremmende at politikk trumfer Lovavdelingen, majoriteten av fagmiljøet og eksperter på feltet. Dette er den andre runden i denne saken, og i begge rundene har vi, og flertallet med oss, kjempet mot forslaget.

 

Men, klarer regjeringen én runde med motstand,

så klarer dere to,

og vi som kjemper imot, vi opplever å kjempe forgjeves.

 

Vi har også tidligere gitt innspill til denne saken, både i et skriftlig notat sendt i forkant av dagens høring, samt skriftlig innspill i forrige runde, før saken kom til Stortinget.