Onsdagskurs

Onsdagskurset i september vil holdes av Ulla Bjørndahl som vil snakke om unge som bytter sex.

Ulla Bjørndahl er utdannet sosiolog og har jobbet som spesialkonsulent på Pro Sentret siden 2007. Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud til personer som selger sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. På Pro Sentret har Ulla både jobbet med prosjekter, kartlegging, undervisning, veiledning av hjelpeapparatet og foredragsvirksomhet. Siden 2011 har Ulla hatt ansvaret for Oslo kommunes/Pro Sentrets opplæringsprogram om unge som bytter sex, om selvbestemt seksualitet og om forebygging av overgrep. I 2016 gjennomførte hun en kartlegging om erfaringer blant ansatte hjelpeapparatet i Oslo med unge som selger/bytter/kjøper sex. Funnene fra undersøkelsen ble publisert våren 2017 i rapporten «Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press».

Tema for Onsdagskurset vil være unge som bruker sex som kapital og løsningsstrategi. Om bytte av sex, gråsoner, utnyttelse, utforskning og sårbarhet. Ulla vil snakke om unge som bytter sex,  funnene fra rapporten «Sex som kapital» og om hvordan vi kan starte en dialog med unge om salg og bytte av sex.

 

Tid: Onsdag 26. september kl. 08.30-10.00 (NB: vi har endret tidspunkt for våre Onsdagskurs)

Sted: Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B

 

Påmelding

Du kan melde deg på her.

Først til mølla – maksimum antall deltakere er 30 personer. Kurset er gratis.

Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B.

 

Velkommen til Onsdagskurs!

 

Vil du motta informasjon om kommende Onsdagskurs?

Ønsker du å motta invitasjon til Onsdagskurs på epost? Da kan du melde deg på listen her.