Hyggelig. Uformell. Kunnskapsrik. Aksepterende.

Vi har igjen gjennomført brukerundersøkelse på klinikken vår.

En stor takk til alle som tok seg tid til å svare på vår brukerundersøkelse våren 2018! Takket være deres tilbakemeldinger kan vi bli enda bedre.

Hver vår og høst gjennomfører vi brukerundersøkelser blant pasientene som kommer til klinikken. Nesten 300 svarte på vårens undersøkelse, og vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger. Målet med brukerundersøkelsen er å få oversikt over hva vi gjør bra, hva behovet er og selvsagt; hvordan vi kan forbedre oss.

Som tidligere undersøkelser ga også denne mange gode og hyggelig tilbakemeldinger om våre tilbud, våre ansatte og om Sex og samfunn generelt.

25 % av de som besvarte undersøkelsen besøkte Sex og samfunn for første gang. Vi er glade for at vi stadig når ut til nye, og selvfølgelig også for at 75 % velger å komme tilbake til oss. Gjennomsnittsalderen på våre besøkende er 21,5 år. De fleste kommer for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, få prevensjonsveiledning eller for å få behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Hele 93 % av pasientene våre kom på drop-in, det vil si at de ikke hadde timeavtale. De resterende hadde avtalt time med en av våre dyktig leger, sykepleiere eller sexologer.

Hele 98,6 % svarte at de ville komme tilbake til Sex og samfunn neste gang de trengte noe vedrørende seksualitet, og 99,3 % svarte at de ville anbefale Sex og samfunn til sine venner. I sin helhet var flesteparten, 94,2 %, fornøyde eller veldig fornøyde med besøket.

Her er et utvalg av kommentarene fra undersøkelsen:

 • Veldig imøtekommende personale og kort ventetid
 • hyggelig, effektiv, informativ
 • Rent, enkelt, ordentlig
 • Alt! elsker dere <3
 • god behandling, bra info og veiledning – lyttet godt og forståelsesfull og betryggende
 • hyggelige folk, enkelt å gjennomføre
 • Veldig hyggelige mennesker som er imøtekommende slik at man ikke føler ubehag av å snakke med noen
 • hyggelige folk som tar oss imot med et smil og veileder oss godt
 • Synes at dere har en god atmosfære der man ikke føler skam. Dette er et sted jeg ikke er redd for å komme med “pinlig” spørsmål (plager).
 • greit og trygt å komme hit
 • Det er gratis
 • All hjelp uten dømming
 • Kort ventetid på selvtest og enkelt å gjennomføre
 • god info – følte meg ivaretatt. Tok seg tid til å forklare

Ikke alle tilbakemeldinger var gjennomgående positive. For at vi skal bli bedre er jo nettopp konstruktiv kritikk viktig for oss, og derfor spør vi selvsagt også om hva som er negativt med besøket. De aller fleste som har svart på dette spørsmålet har svart at ventetiden er for lang. Det er mange som besøker oss og vi prøver å få tid til å ta imot alle, men dessverre har ikke vi alltid kapasitet til dette. Vi håper derfor også at besøkende benytter seg av våre hjemmesider eller vår chat for informasjon. Og så håper vi at de som ikke får hjelp i dag, kommer tilbake og får hjelp i morgen!