Innspill vedr. arbeidet med kjønnsidentitet og helse

Flere aktører har skrevet innspill om kjønnsidentitet og helsetilbud.

Sex og samfunn har på vegne av flere aktører skrevet et innspill til Bent Høie vedr. arbeidet for å forbedre helsetilbudet til personer med utfordringer knyttet til kjønnsidentitet i kjølvannet av utredningen «Rett til rett kjønn – helse til alle».

Innspillet er i hovedsak basert på svar fra Høie i Stortingets spørretime om temaet.

Innspillet har to hovedtemaer:

  • Det bør åpnes for refusjonsrett for helsepersonell med godkjent sexologisk utdannelse som jobber med sexologisk pasientarbeid for å sikre bedre tilgang til helsehjelp for personer med utfordringer knyttet til kjønnsidentitet.
  • Flere aktører må inkluderes i evalueringsprosessen for å identifisere mangelfulle områder i behandlingstilbudet, foreslå nasjonal og regional funksjonsfordeling, samt foreslå regionale utrednings- og oppfølgingsforløp for pasienter som faller utenfor behandling ved den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo universitetssykehus (NBTS). Dette mandatet er idag gitt NTBS.

Hele innspillet kan leses her:

Innspill vedr arbeid med å styrke helsetilbudet til personer med kjønnsidentitetsutfordringer