Gratis prevensjon til unge

Vi vil fjerne den nedre aldersgrensa i subsidieordningen, og la helsesøstre og jordmødre skrive ut prevensjon til de yngste.

Få under 16 år er seksuelt aktive, men det er viktig at de som faktisk er det kan beskytte seg mot uønsket graviditet, og at de snakker med helsepersonell om hvem de har en seksuell relasjon til.

Sammen med de fleste ungdomspartiene og andre store aktører som jobber med unge og seksuell helse, har vi skrevet et opprop om å gi unge bedre tilgang til prevensjon.