#Ungdomshelse

Tirsdag lanserte hele tre statsråder ny strategi for ungdomshelse. Strategiens mål er å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv.

Sex og samfunn har deltatt i arbeidet med strategien, og medlemmer fra Ungdomsgruppa vår har også bidratt på egne møter kun for unge. Dette er den første ungdomshelsestrategien noensinne og vi er veldig glade for at hele syv departementer har gått sammen for å løfte frem helsen for unge i alderen 13-25 år.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie snakket om oppover- og nedoverbakkene i livet da han la frem strategien. De fleste klarer å håndtere disse bakkene, men mange unge føler at de aldri blir gode nok, sa ministeren. Ungdomshelsestrategien vår handler om alt dette. Den handler om hvordan vi kan hjelpe unge til å hjelpe seg selv, og vi skal være støttepersonell langs veien slik at unge kan ha kontroll over sitt eget liv.

Målgruppen for ungdomshelsestrategien er de unge selv og de som jobber med barn og unge. Regjeringens ambisjon er at mangfoldet av norsk ungdom og unge voksne skal ha de beste forutsetninger for å leve gode liv og oppleve mestring fysisk, psykisk og sosialt. Strategien viser hvordan myndigheter, kommuner og tjenestene kan bidra til et å nå et slikt mål og hvordan de som har behov for det, skal få god tilgang til tilpassede helse- og omsorgstjenester.

Seksuell helse, som har vært Sex og samfunns fokus på innspillsmøtene vi har deltatt på, er dessverre ikke så godt inkludert som vi hadde ønsket oss. Seksualitet og seksualitetsundervisning er dessverre lite omtalt, og blant konkrete tiltak savner vi blant annet en tydeligere presisering på tiltak som skal øke tilgjengelighet til lavterskeltilbud, inkludert tilbud gitt gjennom skolehelsetjenesten.