Innspill til Barnevoldsutvalget

I forbindelse med regjeringens utnevnelse av Barnevoldsutvalget har Sex og samfunn kommet med innspill til utvalgets arbeid basert på kompetanse og erfaringer innenfor vårt felt.

Vi anbefaler blant annet styrking av jordmor- og helsesøstertjenesten, slik at det blir mulig å fange opp vold og omsorgssvikt i barne- og ungdomsårene. Videre anbefaler vi at seksualundervisningen kommer inn tidligere og oftere. At barn allerede i barnehagen kan snakke om kropp, identitet og grenser, bidrar til at barn tilegner seg et nødvendig begrepsapparat rundt kropp, og til å hindre at å snakke om kropp blir tabu. Vi anbefaler også at seksualundervisning og det å samtale om og undervise i kropp og seksualitet gjøres til obligatoriske fag i undervisningsforløp for alle som møter barn og unge i sin arbeidshverdag.

Hele innspillet kan leses her:

Innspill Barnevoldsutvalget