Hvilket prevensjonsmiddel er best?

Denne gangen spør en av TOPPs lesere hvilket prevensjonsmiddel som er det beste.

Hver uke svarer Stine på spørsmål som omhandler kropp, sex og helse. Disse spørsmålene er sendt inn av TOPPs lesere til kroppenmin@topp.no, og svarene legges ut på TOPPs egne YouTube-kanal TOPPtube.

I dette klippet snakker Stine og TOPPs reporter Karen om hvilke prevensjonsmidler som er de beste.