Høring i Oslo kommune

Vi har deltatt i høring i forbindelse med Oslo kommunes forslag til budsjett for 2017.

I år har vi deltatt på høring i både helse- og sosialkomiteen og i kultur- og utdanningskomiteen.

Blant våre innspill til helse- og sosialkomiteen var en oppfordring om å videreføre Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort, inkludert tilskuddsordningen. Handlingsplanen setter seksualitet på dagsorden, gjennom å øke befolkningens kunnskap om kropp, seksuell og reproduktiv helse og prevensjon. FUSA-prosjektet er inkludert i denne planen, og utvides i disse dager til bydelene Bjerke og St. Hanshaugen.

Vi mener det fremdeles gjenstår mye arbeid på feltet, blant annet:

  • Sterkere fokus på forebygging, gjennom mer og tidligere seksualitetsundervisning.
  • Øke unges tilgang til selvbestemt prevensjon, inkludert langtidsvirkende prevensjon, blant annet ved å øke helsepersonells kunnskap om prevensjon, særlig langtidsvirkende prevensjon.
  • Nå ut til flere vanskeligstilte, for eksempel minoritetsetniske kvinner og menn.
  • Samarbeid mellom helsestasjonene slik at alle kjenner til hverandre og hverandres tilbud.

I tillegg foreslo vi videreføring av allerede oppstartede prosjekt, blant annet oppfølging av pasienter på PEP-behandling, tilbud til ungdom med hørselshemming, sexologisk rådgivning og tilbud om hurtigtest hiv for unge menn som har sex med menn.

 

I høringen i kultur- og utdanningskomiteen snakket vi om seksualitetsundervisning. Vi ønsker å styrke kunnskapen om seksualitet blant barn og unge, og vi ønsker at seksualitetsundervisning gis både tidligere og oftere. Vi ser i vår undervisning, samt i møter med unge på klinikken, at mange mangler grunnleggende kunnskap om kropp og om kroppens funksjoner, om grenser og grenseoverskridelse, og om seksuell og reproduktiv helse generelt. Vi anbefaler at temaer som kropp, relasjoner, kjønn og identitet, kjønnsroller og følelser tas opp med barn allerede i barnehagen. Undervisning og samtale om disse temaene er et av de viktigste tiltakene for å bidra til tidlig forebygging av blant annet psykisk og fysisk uhelse, negativt forhold til egen kropp og identitet, skam, og vold og overgrep.