Høring: Opptrappingsplan for rusfeltet

Vi har deltatt på høring i Stortingets helse- og sosialkomité vedr. den nye opptrappingsplanen for rusfeltet, Prop. 15 S (2015–2016).

Temaet kvinner i rusbehandling og graviditet har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med dette arbeidet. I denne forbindelse har vi har kommet med skriftlig og muntlig innspill om prevensjon, med fokus på langtidsvirkende prevensjon.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til komiteen:

Innspill Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Sex og samfunn.