Fra positiv til positiv

FOFAhelseinformasjon har laget fem informasjonsfilmer hvor hivpositive forteller om å leve med hiv.

Initiativtaker til filmene er FOFAhelseinformasjon, som består av sexolog Tore Holte Follestad og Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss – Hivpositives landsforening.

Follestad forteller at det varierer hvor åpne hivpositive er om sin status og de ønsket derfor å lage et kurs eller en nettressurs som hivpositive kunne bruke på nett når det måtte passe en og i tillegg kunne plukke de temaene som en var interessert i der og da.

— Prosjektet er tenkt å være positive som snakker til andre positive om hvordan det er å leve med diagnosen. Målet er at en skal kunne se at det går fint an å leve med hiv, hvor viktig det er å begynne på medisiner, knytte kontakter med andre som lever med hiv og komme i kontakt med miljø som Aksept, HivNorge og Nye Pluss, sier Follestad.

I hver film forteller en hivpositiv sin historie. Filmene er i hovedsak rettet mot nydiagnostiserte, men Follestad håper filmene kan brukes som en ressurs også for fagfolk som skal møte personer som lever med hiv, skoler, organisasjoner, naboer, venner og familie.

— På den måten kan en få tatt bort myter og la de som lever med infeksjonen være stemmene som blir hørt, avslutter Follestad.

Filmene er blitt til i samarbeid med blant andre HivNorge, Aksept, Nye Pluss, Sex og samfunn, Leve med hiv Bergen og Aksept og mestring i Trondheim.