Besøk så langt i 2016

Vi har samlet statistikk fra første halvdel av 2016 og laget en liten oversikt over besøk både på klinikken og på vår chat.

 

Klinikken

I løpet av årets første halvdel har vi gjennomført i overkant av 18.000 konsultasjoner på vår klinikk. Selv om de fleste, i overkant av 15.500, oppgir Oslo som bofylke, har vi tatt imot unge fra hele landet.

Konsultasjoner fylke
Oversikt over konsultasjoner fordelt på fylke. Oslo, som utgjorde omlag 15.500 konsultasjoner, er ikke med i denne oversikten.

 

De fleste, 78 %, av de som besøker oss er kvinner.

Konsultasjoner kjønn og fylke
Oversikt over konsultasjoner fordelt på kjønn og fylke. Denne oversikten inkluderer ikke Oslo.

 

Ser vi nærmere på Oslo, som står for 86 % (omlag 15.500) av alle konsultasjonene i første halvdel av 2016, ser fordelingen mellom kjønnene slik ut:

Kjønn og bydel Oslo

 

 

Sex og samfunns chat

I løpet av første halvdel av 2016 har Sex og samfunns chat betjent over 3000 samtaler, som gir et snitt på omlag 32 samtaler per kveld. Ved pålogging til tjenesten spør vi etter diverse informasjon fra brukeren. Det er valgfritt for brukeren å oppgi denne informasjonen.

Av de som kontakter oss via vår chat oppgir hovedandelen, over 40 %, at de bor i Oslo.

Chat bosted fylke

 

Tema som går igjen er prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner (oppgitt som SOI i grafen), seksuell trivsel og nytelse, samt smerter eller plager i underlivet. Disse fire temaene utgjør totalt 82 % av spørsmål som stilles på vår chat.

Chat tema for samtale

 

De fleste, totalt 70 %, oppgir at de er kvinner.

Chat kjønnsidentitet

 

Oversikten over seksuell identitet inkluderer ikke heterofile:

Chat seksuell identitet

 

Totalt opplyser over 82 % at de er fornøyde eller veldig fornøyde med vår chat. Besøkende på klinikken oppgir også at de er fornøyde, viser brukerundersøkelsen fra i vår. Her oppga hele 99,5 % at de ville anbefale Sex og samfunn til sine venner.