Jordmor- og helsesøsterdekning i Norge

Dette mener Jordmorforbundet at bør du vite om helse- og omsorgspolitikk.

Til tross for at alle gravide kvinner og familier som nylig har fått barn har rett på tilgang til jordmor, har bare halvparten av landets kommuner kommunejordmor. Allikevel ble det ble kun ansatt ni flere jordmorårsverk i fjor. Helsedirektoratet anbefaler maks 300 elever pr. helsesøster i grunnskolen, og 800 elever pr. helsesøster i videregående skole. Denne bemanningsnormen er langt fra oppfylt.

Sex og samfunn anbefaler og jobber for styrking av jordmor- og helsesøstertjenesten, og ser med bekymring på at en stor andel av midlene som de siste årene er bevilget til styrking av disse tjenestene brukes på andre formål. Tilgang på jordmor- og helsesøstertjenester er blant de viktigste tiltakene vi har for å forebygge og avdekke utfordringer, og til å styrke positiv og god helse blant befolkningen, både lokalt og nasjonalt.

Jordmorforbundet NSF har laget en kort og oversiktlig informasjonssnutt for alle som ønsker informasjon om helse- og omsorgspolitikk i kommunene, blant annet om jordmor- og helsesøsterdekningen.