Snakk om sex!

Strategien for seksuell helse er lansert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag frem den nye strategien for seksuell helse som har fått tittelen “Snakk om det!”. Ministeren møtte et knippe organisasjoner på Radiumhospitalets Vardesenter, hvor han presenterte strategien som samler to tidligere strategier, henholdsvis Handlingsplanen for uønsket svangerskap og abort og Aksept og mestring – nasjonal hivstrategi.

Målet med den nye strategien er å bidra til mer åpenhet og kunnskap om seksuell helse, og gjøre det enklere å snakke om seksualitet.

– Vi har alle en seksuell helse. God seksuell helse holder oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gir tap av livskvalitet. Helsepersonell må derfor ta opp dette tema i møtet med pasienten, sa ministeren på lanseringen. Til stede var blant annet tidligere kreftpasienter som snakket om hvor viktig det har vært også å få hjelp til å finne tilbake til sin seksuelle helse etter endt kreftbehandling.

NRK

Sex og samfunn er glade for at den nye strategien ser seksuell helse i et livsløpsperspektiv, og adresserer seksualitet og seksuell helse for ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Vi snakker om seksualitet hver dag, og vet hvor viktig dette er for mennesker. God helse handler om mer enn fraværet av sykdom, og det gjør også god seksuell helse. Trivsel og nytelse er minst like viktig som hvordan vi skal beskytte oss, og god kunnskap, toleranse og respekt er viktig for positive holdninger til seksualitet. Denne strategien varer frem til 2022, og vi har dermed noen år på oss til å gjennomføre tiltak og oppfylle mål. Vi vil være pådrivere for at arbeidet går fremover og vi vil bidra til at det snakkes mer om seksualitet – i hele samfunnet.

Strategien kan leses her.