HFU-forum Oslo

Vi etablerte i 2016 forum for helsestasjoner for ungdom i Oslo. Målet er å skape en arena for ansatte ved alle Oslos helsestasjoner for ungdom for å dele
erfaringer og lære av hverandre.

Så langt i 2021 har forumet møttes to ganger. Forumet hadde fem møter i 2020 med ulike temaer som tilbud og etterspørsel i koronatiden, smitteverntiltak, prevensjon for unge under 16 år, gutter og seksuell helse. Vi har diskutert rapport om omorganisering for helsestasjoner og forberedt punkter til møte med byråd Inga Marte Thorkildsen. Ved å ha løpende kontakt har vi hatt mulighet til å kartlegge omdisponering og behov på de ulike HFUene. Resultatet av vår kartlegging gjorde at byråden ba bydelene rapportere om hvor mange som var omdisponert fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Dette gjorde at antallet som ble omdisponert gikk ned.

Om oss