Kommende møter

Våren 2021 vil vi arrangere både temamøter og et medlemsmøte.

Medlemsmøter

Neste medlemsmøte holdes torsdag 20. mai 2021. Mer informasjon kommer.

Temamøter

I løpet av våren 2021 vil medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk arrangere digitale temamøter. Neste temamøte er:

Samtykke og samtykkelovgivning i regi av SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. Møtet er mandag 12. april kl. 17-18.00 på Zoom.

Meld deg på her. Du vil da motta lenke til møtet god tid i forkant.

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom arrangerer temamøte om sin hovedsak i år, samtykke og samtykkelovgivning. Det vil være flere gjester som skal bidra med sin erfaring og kompetanse: Amnesty Norge, JURK og May-Len Skilbrei. Med dette møtet ønsker SNU å skape en arena der forskjellige instanser med tyngde og kunnskap på feltet kan bidra med kunnskap og informasjon om samtykke. Møte er planlagt å vare 1 time der hver aktør får 10 minutter til sine innlegg, med god tid til spørsmål og diskusjon avslutningsvis.

SNU er en ungdomsorganisasjon som jobber for alle unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, og er en del av samtykkealliansen, en allianse av flere aktører som mener at all sex skal være frivillig og at Norge trenger samtykkelov nå (samtykkelov.no).

Amnesty Norge er den norske grenen til Amnesty International og jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker.
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) drives av viderekomne jusstudenter og tilbyr gratis, tilpasset rettshjelp for alle som definerer seg som kvinner. Amnesty Norge og JURK er med i samtykkealliansen.
May-Len Skilbrei er sosiolog, kriminolog og kjønnsviter med forskningsinteresse i blant annet kjønn og seksualitet. Blant annet har hun forsket på politikkutvikling knyttet til prostitusjon, menneskehandel og seksuell vold. May-Len Skilbrei vil kunne bidra med et nøytralt forskningsblikk på samtykke.
Det er mulighet for at andre aktører annonseres på møtedagen.

Ønsker du å arrangere temamøte? Ta kontakt med aurora@sexogsamfunn.no.

Se våre tidligere temamøter her.

Om oss