2021

I 2021 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene 

Sex og samfunn mener at retten til selvbestemt abort bør utvides frem til uke 22. Vi har jobbet med retten til selvbestemmelse i 50 år, og har lenge ment at nemndsystemet ikke fungerer.Vi mener at valget kun bør være opp til den gravide. Det er den gravide som kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv.

Les mer om hva Sex og samfunn mener om abort.

  •  All prevensjon skal være gratis  for alle   

Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. Per i dag får personer i alderen 16-21 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten, i tillegg til at kondomer er gratis. Kondomer kan kun tas i bruk ved eget valg, av en andel av befolkningen. Vi mener det er urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. All prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet.

Les mer om hva Sex og samfunn mener om prevensjon.

  •  Likt og rettferdig tilbud hos helsestasjon for ungdom

Sex og samfunn mener at det er et udemokratisk og ulikt tilbud om helsestasjon for ungdom i Norge. I tillegg har korona-pandemien vist at seksuell helse er et område som lett blir nedprioritert. Vi vet at personer som jobber på Helsestasjon for ungdom blir omdisponert og det gir et svært varierende og mangelfullt tilbud til våre unge. Vi må sikre gode åpningstider, kvalitet på innhold i tjenestene, og tilgjengelig helsepersonell med rett kompetanse på alle helsestasjoner for ungdom i Norge.

Les vår rapport om helsestasjon for ungdom med anbefalinger til beslutningstakere.

Om oss