2019

I 2019 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
    • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
    • utvide forskrivningsretten for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år. I dag er det kun lege som kan skrive ut prevensjon til de under 16 år, og vi mener at dette bidrar til å begrense unges tilgang til selvbestemt prevensjon.
  • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
  • Jobbe for å øke kunnskap og bevissthet om gutter og deres seksuelle helse, og videre bidra til at alle kjønn oppsøker tilgjengelige helsetjenester og andre tilbud ved behov.

Dersom du har spørsmål til våre politiske kjernesaker eller ønsker å gi innspill til oss, kontakt oss gjerne.

Om oss