utdannings- og forskningskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett for 2020

Om oss