Ledige stillinger - Sex og samfunn

Ledige stillinger

Sex og Samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne. Ved Sex og Samfunn jobber vi aktivt for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. Vi har et grunnleggende positivt syn på seksualitet og jobber aktivt for å bygge ned tabu og stigma. Vi mener at den enkelte har rett til å leve ut sin seksualitet og kjønnsidentitet fri for skam og stigmatisering. Vi deltar i samfunnsdebatten for blant annet å forsvare rett til selvbestemt prevensjon, seksualitet, graviditet og abort.

 

Vi søker Politisk rådgiver i 80-100% stilling

Sex og samfunns kommunikasjonspolitiske avdeling består av en politisk rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver. Rådgiverne jobber tett sammen, og enkelte av arbeidsoppgavene overlapper hverandre.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

  • Være oppdatert på hva som skjer innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norge, relevante politiske prosesser, og holde kontakt med relevante instanser
  • Identifisere områder der det kreves en ekstra innsats for å fremme SRHR for alle
  • Følge med på og skrive høringsuttalelser og andre innspill, og delta på innspills møter, høringer og deputasjoner i kommuner, fylker, Storting
  • Skrive kronikker og få fremmet saker innenfor SRHR i media nasjonalt.
  • Samarbeide med andre organisasjoner og aktører som jobber for samme målgruppe

Politisk rådgiver er for tiden også koordinator for Sex og samfunns Ungdomsgruppe og for det nasjonale SRHR-nettverket.

Du er initiativrik, effektiv, fleksibel og samarbeidsvillig, og har erfaring fra SRHR-arbeid i Norge. Det er ønskelig med utdannelse på masternivå. Erfaring med programmer som  WordPress, Google Analytics, InDesign og god kunnskap om formidling via sosiale medier er en fordel.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi oppfordrer alle kjønn til å søke.

CV og søknad kan sendes til tore@sexogsamfunn.no innen 1. mars 2018.

Vi ønsker tiltredelse i løpet av mai/juni.

 

Om oss