Tilbud til hørselshemmede

Vi har tilrettelagt tilbudet vårt for døve og pasienter med hørselshemming.

Du kan kommunisere med en tolk via bildetolk. Dette tilbudet kan du benytte deg av på drop-in mandag til onsdag klokken 15.00-19.00 eller torsdager kl. 12.30-16.00, eller når du møter opp til avtalt time på dagtid. Ta kontakt med resepsjonen når du kommer, så vil de hjelpe deg.

Hvis du vil ha med deg en tegnspråktolk kan du bestille time på dagtid via Helseboka. Du kan også bruke bildetolk dersom du har time hos oss på dagtid, hvis du ønsker det. Husk å gi beskjed via Helseboka om du ønsker bildetolk eller oppmøtetolk når du bestiller time.

Dersom du ønsker å teste deg for klamydia og gonoré kan du benytte deg av vårt selvtesttilbud. Når du tar en selvtest trenger du ikke konsultasjon hos lege eller sykepleier.

Se videoen under for mer informasjon om vårt tilbud:

 

Hva er bildetolk?

Bildetolktjenesten tilbyr tegnspråktolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio og er ikke fysisk tilstede hos oss. Vi kommuniserer med tolken via iPad. Bildetolktjenesten tilbyr både skrive- og tegnspråktolking. Ved bruk av bildetolk trenger du ikke å bestille tolk på forhånd, men kan komme på drop-in. Ved timebestilling må du gi beskjed hvis du ønsker bildetolk i stedet for å ha med tolk.

Du kan også lese litt om bildetolktjenesten på NAVs hjemmesider.

 

Hvordan får du prøvesvar?

Det kan ta opptil 10 dager fra du tar prøven og til vi mottar prøvesvaret. Vi tar ikke kontakt dersom prøvene er negative, det vil si at du ikke har noe du trenger behandling for.

Dersom du tok prøven fordi du har plager og disse plagene fortsetter, må du ta kontakt med oss igjen.

Vanligvis ringer vi eller sender brev til pasientene ved positive prøvesvar, det vil si at du har påvist smitte. Vi har ikke lov til å sende SMS eller e-post med testresultat, på grunn av regler fra Datatilsynet. Ettersom vi ikke kan ringe deg, kan du få prøvesvar på følgende måter:

 

Sjekk prøvesvar selv via Pasientweb

Prøvene som tas hos oss sendes til Fürst, og Fürst tilbyr at du selv kan sjekke prøvesvar på nettet. Når du leverer prøven din hos oss får du en kode og en link til Pasientweb. Denne koden må du ta vare på. Når prøvesvarene dine er ferdige får du en ny kode på SMS fra Fürst. Du kan da gå inn på Pasientweb hvor du skriver inn inn koden du fikk av oss og koden du fikk på SMS fra Fürst.

Hvis prøvesvaret er positivt og du trenger behandling, må du tilbake til oss. Dersom du har samtykket til at vi kan sende en SMS med timeavtale, vil vi gjøre det så snart vi får prøvesvaret. Det kan ta noen dager ekstra fra du får prøvesvar til du får timeavtalen på SMS. Hvis timeavtalen ikke passer kan du bestille ny time i Helseboka eller komme på drop-in.

Hvis du ikke ønsker SMS kan du få tilsendt et brev med timeavtale.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

Klinikk og tilbud