Informasjonskapsler (cookies)

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Stiftelsen Sex og samfunn samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider og på vår chat-tjeneste. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Stiftelsen Sex og samfunn er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. Spørsmål om personvern kan rettes til daglig leder Maria Røsok: maria@sexogsamfunn.no

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som spørreundersøkelser, deltagelse i konkurranse, innsending av kontaktskjema og lignende.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • For statistikkinnhenting og administrasjon av nettsiden og chat-tjenesten. Informasjon innhentes for at Stiftelsen Sex og samfunn skal få ytterligere forståelse om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til, og generelle bruksmønstre på Sex og samfunn sine hjemmesider.
  • For å følge opp henvendelser via kontaktskjema.

 

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

 

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger på våre nettsider:

Hvis du retter en henvendelse til Stiftelsen Sex og samfunn via nettsidene, for eksempel sender en e-post eller fyller inn et skjema vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn, e-postadresse og selve henvendelsen.

Når du besøker Stiftelsen Sex og samfunn sine nettsider registreres din IP-adresse. Stiftelsen Sex og samfunn knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker.
Opplysningene bruker vi til å administrere, vedlikeholde og forbedre sidene våre.

Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlig informasjon til våre brukere av nettstedet. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger på chat:

Det er frivillig å opplyse alder, kjønnsidentitet og bostedsfylke når man er i kontakt med chat-tjenesten vår.

Sex og samfunns chat er anonym og personopplysninger og IP-adresser blir ikke lagret i våre databaser

Vi gjør deg oppmerksom på at informasjonen du fyller inn, og som eventuelt kommer frem i samtalen, blir lagret i eDialog24 sine databaser.

Sex og samfunn registrerer tematikk i samtalen. Oversikten vil ikke bli knyttet til den enkelte brukeren.

Dersom det i samtaler fremkommer opplysninger som utløser avvergeplikten (Straffelovens §196), vil samtalen meldes til politiet. Prosedyren vil da innebære å be om et samtykke fra den det gjelder, om å avstå fra anonymitet, slik at man kan sikre at vedkommende får hjelp. I tilfeller der vi må melde fra om fare for liv og helse, vil vi hente frem IP-adresse og videresende denne til politiet.

Det er kun politiet som kan få utlevert IP-adresser fra tjenesteleverandør, eDialog24.

 

Webanalyse og cookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nettet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Stiftelsen Sex og samfunn anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. På denne måten kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

 

 

Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider.

Vi samler informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler kun for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise en cookie eller til at du må godkjenne en cookie, men ved å ikke tillate en cookie kan du begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige på siden. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept av cookies.

Hvis du ikke ønsker at Stiftelsen Sex og samfunn skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 

Tilgang til informasjonen

For at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Stiftelsen Sex og samfunn som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med mekanismer for tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Stiftelsen Sex og samfunn.

 

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Stiftelsen Sex og samfunn har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • Hubster AS: Utvikler og hoster hjemmesidene for Stiftelsen Sex og samfunn
  • eDialog 24: Utvikler og hoster chat-tjenesten for Sex og samfunn
  • Questback: Utvikler og hoster brukerundersøkelser og skjemaer for Sex og samfunn
  • MailChimp: Utvikler og hoster nyhetsbrev og påmelding/informasjon om kurs

Alle nettsider eid av Stiftelsen Sex og samfunn er per i dag plassert på servere i Tyskland, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU-/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.

 

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Stiftelsen Sex og samfunn har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler ikke-personlig identifiserbare opplysninger kombinert med personlig identifiserbare opplysninger (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet), vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og videre forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Databehandlere i tilknytning til Stiftelsen Sex og samfunn har i tillegg skrevet avtaler med sine underdataleverandører.

Vi skal bruke alle rimelige forholdsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de kun behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen samt våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stiftelsen Sex og samfunn har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Stiftelsen Sex og samfunn behandler personopplysninger om deg har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Stiftelsen Sex og samfunn rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi hverken behandler eller lagrer opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at vedkommende ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-postadresse som du har sendt inn via våre kontakt- eller påmeldingsskjema slettes når saken avsluttet eller du melder deg av.

 

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Som en del av vår relasjon krever vi at brukere aksepterer å overholde erklæringen.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder at opplysninger kan overføres til databehandlere og tredjeparter, som beskrevet i erklæringen.

Stiftelsen Sex og samfunn er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

Endringer i erklæringen

Stiftelsen Sex og samfunn forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra gjeldende dato, så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Stiftelsen Sex og samfunn. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.