Helsestasjoner for ungdom i Oslo - Sex og samfunn

Helsestasjoner for ungdom i Oslo

Sex og samfunn har samlet inn informasjon om alle Oslo kommunes helsestasjoner for ungdom. I listen under eller ved å bruke menyen til høyre kan du velge bydel og se din helsestasjons åpningstider, kontaktinformasjon og tilbud som gis ved helsestasjonen. Det er gratis å benytte seg av tilbudet på helsestasjonene, og tilbys unge i alderen 12-24 år. Du kan besøke alle helsestasjoner for ungdom i hele byen.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen under er gitt av helsestasjonene selv.

Alna

Åpningstid: mandag kl. 15.15-18.30

Ferieåpent: mandag kl. 12.00-16.00 (HPV-vaksine: kl. 15.00-17.30 i 4. etasje)

Adresse: Trygve Lies plass 1, 3 etg.

Telefonnummer: 907 48 361

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Gratis prevensjon, samt nødprevensjon
 • Gratis p-stav og spiral for ungdom bosatt i bydelen eller som går på videregående skole i bydelen
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøver)
 • Graviditetstest
 • Samtaler om hva en ønsker, inkludert psykisk helse

Bjerke

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.30

Adresse: Veitvetveien 8

Telefonnummer:  46 82 46 80

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning- og foreskriving samt innsetting
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner
 • Samtaler med helsesøster og lege

Frogner

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.30 og kun for gutter onsdager 15.30-18.30

Adresse: Sommerrogata 1

Telefonnummer: 46 94 25 59 og til helsestasjon for gutter: 91 17 25 68

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog, jordmor

Tilbyr:

 • Rustesting
 • Alle kan komme til psykologen
 • Vi setter inn og tar ut p-stav og hormonspiral
 • Tilbud kun for gutter på onsdager: helsebror, lege og psykolog tilstede. Timebestilling trengs ikke.

Gamle Oslo

Åpningstid: tirsdag og torsdag kl. 14.00-18.00

Adresse: Grønland 30, 5. etg. (tirsdager) og Grønland 30, 4. etg. (torsdager)

Telefonnummer: 23 43 13 43/48 27 31 57 (tirsdager) og 23 43 19 04 (torsdager)

Til stede: tirsdager: Helsesøster, sosionom, psykolog, erfaringskonsulent (tirsdager) og torsdager: helsesøster, lege, psykolog (ved timebestilling)

Tilbyr:

 • Prevensjon. Tilbyr p-stav og spiral fom. 20. april 2017
 • Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøver)
 • Samtaler

Grorud

Åpningstid: onsdag kl. 14.00-16.00

Adresse: Bergensveien 4B

Telefonnummer: 23 42 19 47

Til stede: Helsesøster, psykolog

Tilbyr:

 • Klamydiatesting
 • Resept på prevensjon
 • Samtaler med helsesøster og psykolog
 • HPV-vaksinering

Grünerløkka

Åpningstid: tirsdag og onsdag kl. 15.30-19.30

Adresse: Mailundveien 23

Telefonnummer: 95 13 10 78 (alle dager mellom kl. 08-15.30)

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Testing for klamydia, mykoplasma, gonorè
 • Blodprøver
 • Resept på p-piller, p-stav
 • Setter inn p-stav og p-sprøyte
 • Graviditetstest
 • Samtaler helsesøster og psykolog
 • Rustesting
 • HPV-vaksine

Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Åpningstid: hver dag. Timebestilling

Adresse: Mailundveien 23

Telefonnummer: 48 11 30 13

Til stede: Helsesøster, psykolog, sexologisk rådgiver, lege 1 dag/uke

Tilbyr:

Et gratis tverrfaglig lavterskeltilbud til alle opp til 30 år som bor i Oslo, med helsesøster, sexologiske rådgivere, psykolog og lege. Spesialkompetanse på tema knyttet til seksuell identitet og kjønnsidentitet.

Vi kan tilby utforskende samtaler om det å skulle “komme ut” eller andre spørsmål som kan være aktuelle i forhold til det å bryte normer knyttet til seksuell identitet, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk. Gir råd og veiledning knyttet til hvordan man kan snakke med familie og nettverk om dette.

Psykolog tilbyr korttidsterapi for lettere til moderate psykiske plager og  kan hjelpe med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Psykolog og helsesøster tilbyr også familiesamtaler, og har samtalegrupper for ungdom som ikke identifiserer seg med det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Helsesøster tester også for seksuelt overførbare infeksjoner og tar hurtigtest hiv.

Psykolog og helsesøster driver også med opplysningsarbeid knyttet til kjønnsmangfold, rettet mot helsepersonell, pedagoger og andre som har behov for kompetanseheving på feltet.

Nordstrand

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.00

Adresse: Raschs vei 38A

Telefonnummer: 91 77 46 35

Til stede: Helsesøster, lege, jordmor, psykolog

Tilbyr:

 • Prevensjon, inkludert innsetting og uttak av p-stav. Tilbyr ikke innsetting av spiral.
 • Rustesting
 • Klamydiasjekk
 • Samtale med psykolog, helsesøster, jordmor og lege

Nydalen

Åpningstid: mandag og onsdag kl. 15.30-18.30

Adresse: Nydalsveien 21

Telefonnummer: 23 47 07 00

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditetstest
 • Setter inn og tar ut p-stav på onsdager
 • HPV-vaksine fom. 1. november

Sagene

Åpningstid: torsdag kl. 15.30-17.30

Adresse: Sandakerveien 33C

Telefonnummer: 97 17 51 70

Til stede: Helsesøster, turnuslege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning og -forskrivning. Tilbyr ikke innsetting av p-stav og spiral.
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøve)
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Samtaler

St. Hanshaugen

Åpningstid: torsdag kl. 15.30-18.30

Adresse: Stensberggata 25-27

Telefonnummer: 23 47 53 05/23 47 52 10

Til stede: Lege, helsesøster, psykolog

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning, inkludert innsetting og uttak av p-stav. Tilbyr innsetting av spiral fom. høsten 2017
 • Samtaler
 • Seksualitet
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner
 • HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Stovner

Åpningstid: mandag kl. 15.00-19.00 og onsdag kl. 14.30-16.30

Holder stengt i vinterferien  (mandag 19.01  og onsdag 21.02.)

Adresse: Karl Fossums vei 1

Telefonnummer: 23 47 18 00/46 92 81 49/92 29 47 11

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Setter inn p-stav gratis for alle
 • Innsetting av spiral
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Testing for klamydia
 • Graviditetstest
 • samtale med helsesøster, lege og psykolog
 • HPV-vaksine for kvinner født 1991 eller senere

Søndre Nordstrand

Åpningstid: onsdag kl. 15.30-18.00

Adresse: Holmlia Senter vei 9, 5. etg.

Telefonnummer: 46 84 43 27 (onsdager) og ellers: 94 78 37 10 og 90 60 37 87

Til stede: Helsesøster, lege, (psykolog)

Tilbyr:

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Prevensjonsveiledning og forskrivning
 • Gratis prevensjon uavhengig av bosted (så lenge vi har prosjektmidler)
 • Setter inn/tar ut p-stav
 • Innsetting av spiral (helst timeavtale pga. begrenset kapasitet)
 • Graviditetstest
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøver)
 • Rustesting
 • Gratis HPV-vaksine til jenter født i 1991 eller senere
 • Samtaler

Ullern

Åpningstid: tirsdag kl. 16.00-19.00

Adresse: Hoffsveien 48, 4. etg.

Telefonnummer: 91 78 32 87

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Testing (og eventuelt behandling) for seksuelt overførbare infeksjoner
 • Samtaler, inkludert samtaler om fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning og -foreskriving
 • Legger inn p-stav
 • Rustesting
 • Nært samarbeid med RPH (rask psykisk helsehjelp) – har kognitiv terapeut
 • HPV-vaksine for kvinner født i 1991 eller senere

Vestre Aker

Åpningstid: onsdag kl. 16.00-19.00

Adresse: Sørkedalsveien 150 B (bak Gardeleiren, inngang til venstre)

Telefonnummer: 23 47 63 32

Til stede: Helsesøster, medisinstudent

Tilbyr:

 • Setter p-stav
 • Rustesting og -samtaler
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Prevensjon
 • Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (ikke hivtest)
 • HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Østensjø

Åpningstid: mandag kl. 16.00-18.30

Adresse: Stallerudveien 97, 2. etg. (ved Bogerud T-banestasjon)

Telefonnummer: 48 06 66 16

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog, ruskonsulent

Tilbyr:

 • Rustesting
 • Setter inn p-stav
 • Noe tilgjengelig psykolog