Helsestasjoner for ungdom i Oslo

Sex og samfunn har samlet inn informasjon om alle Oslo kommunes helsestasjoner for ungdom. I listen under eller ved å bruke menyen til høyre kan du velge bydel og se din helsestasjons åpningstider, kontaktinformasjon og tilbud som gis ved helsestasjonen. Det er gratis å benytte seg av tilbudet på helsestasjonene, og tilbys unge i alderen 12-24 år. Du kan besøke alle helsestasjoner for ungdom i hele byen.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen under er gitt av helsestasjonene selv.

Alna

Åpningstid: mandag kl. 15.15-18.30

Sommer 2018: Åpent mandager kl. 12-15.30. Stengt uke 30.

Adresse: Trygve Lies plass 1, 3 etg.

Telefonnummer: 907 48 361

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Gratis prevensjon, samt nødprevensjon
 • Gratis p-stav og spiral for ungdom bosatt i bydelen eller som går på videregående skole i bydelen
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøver)
 • Graviditetstest
 • Samtaler om hva en ønsker, inkludert psykisk helse

Bjerke

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.30

Åpningstider sommer:

Hfu har åpent i sommer med unntak av uke 28. Da har vi stengt. Ingen lege til stede i uke 30 og 31.

Adresse: Veitvetveien 8

Telefonnummer:  46 82 46 80

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning- og foreskriving samt innsetting
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner
 • Samtaler med helsesøster og lege

Frogner

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.30 og kun for gutter onsdager 15.30-18.30

Sommer 2018 (uke 26-32): tirsdag kl. 15.30-18.30. Lege kun i uke 26 og 32. Helsestasjon for gutter er stengt hele sommeren.

Adresse: Sommerrogata 1

Telefonnummer: 90 22 74 41 og til helsestasjon for gutter: 91 17 25 68

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog, jordmor

Tilbyr:

 • Rustesting
 • Alle kan komme til psykologen
 • Vi setter inn og tar ut p-stav og hormonspiral
 • Tilbud kun for gutter på onsdager: helsebror, lege og psykolog tilstede. Timebestilling trengs ikke.

Gamle Oslo

Åpningstid: tirsdag og torsdag kl. 14.00-18.00

Sommer 2018: I juli har vi åpent tirsdager og torsdager kl. 12.00-16.00. Lege er kun til stede torsdager kl. 14.00-16.00, men ikke tilgjengelig i uke 30. I juli har vi dessverre ikke psykolog tilgjengelig.

Adresse: Grønland 30, 4. etasje i familiehuset. Inngangen til familiehuset er i Tøyenbekken (vis-à-vis Grønland Basar).

Telefonnummer: 41 56 55 35 (tirsdager og torsdager fra kl. 11.00)

Epost: hfu@bgo.oslo.kommune.no

Til stede på helsestasjonen: kvinnelig og mannlig helsesøster (helsebror), lege og psykolog (psykolog er tilgjengelig på torsdager).

Vi tilbyr:

 • Veiledning om bruk og bivirkning av alle typer prevensjon.
 • Skriver resepter på all prevensjon.
 • Drop-in tilbud på innsetting og fjerning av p-stav.
 • Vi setter inn og tar ut spiral etter avtale.
 • Vi tester for og behandler de vanligste kjønnssykdommene og har alltid et utvalg gratis kondomer.
 • Hos oss kan du få veiledning om sikker sex og eventuelt hjelpe med smitteoppsporing.
 • Vi hjelper deg gjerne gjennom vanskelige situasjoner; tunge tanker, angst, utfordringer med selvbilde, kjønn eller andre psykiske utfordringer. Vi kan vise deg vei videre om det er behov for det.
 • Vi tilbyr gratis HPV-vaksinering av alle jenter født etter 1. januar 1991.
 • Du trenger ikke timeavtale hos oss.

 

Sosiale medier:

 • Facebook: Helsestasjon for Ungdom, Bydel Gamle Oslo
 • Snapchat: helsebrordaniel

Grorud

Åpningstid: onsdag kl. 14.00-16.00

Sommer 2018: Stengt i august

Adresse: Bergensveien 4B

Telefonnummer: 23 42 19 47

Til stede: Helsesøster, psykolog

Tilbyr:

 • Klamydiatesting
 • Resept på prevensjon
 • Samtaler med helsesøster og psykolog
 • HPV-vaksinering

Grünerløkka

Åpningstid: tirsdag og onsdag kl. 15.30-19.30

Sommer 2018: åpent kun på tirsdager i uke 27, 28 og 29. Da er ikke lege til stede. Vi holder stengt i uke 30 og 31.

Adresse: Mailundveien 23

Telefonnummer: 95 13 10 78 (alle dager mellom kl. 08-15.30)

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Testing for klamydia, mykoplasma, gonorè
 • Blodprøver
 • Resept på p-piller, p-stav
 • Setter inn p-stav og p-sprøyte
 • Graviditetstest
 • Samtaler helsesøster og psykolog
 • Rustesting
 • HPV-vaksine

Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Åpningstid: hver dag. Timebestilling

Sommer 2018: Stengt ukene 27-31 (2. juli-3. august)

Adresse: Mailundveien 23

Telefonnummer: 48 11 30 13

Til stede: Helsesøster, psykolog, sexologisk rådgiver, lege 1 dag/uke

Tilbyr:

Et gratis tverrfaglig lavterskeltilbud til alle opp til 30 år som bor i Oslo, med helsesøster, sexologiske rådgivere, psykolog og lege. Spesialkompetanse på tema knyttet til seksuell identitet og kjønnsidentitet.

Vi kan tilby utforskende samtaler om det å skulle “komme ut” eller andre spørsmål som kan være aktuelle i forhold til det å bryte normer knyttet til seksuell identitet, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk. Gir råd og veiledning knyttet til hvordan man kan snakke med familie og nettverk om dette.

Psykolog tilbyr korttidsterapi for lettere til moderate psykiske plager og  kan hjelpe med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Psykolog og helsesøster tilbyr også familiesamtaler, og har samtalegrupper for ungdom som ikke identifiserer seg med det kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Helsesøster tester også for seksuelt overførbare infeksjoner og tar hurtigtest hiv.

Psykolog og helsesøster driver også med opplysningsarbeid knyttet til kjønnsmangfold, rettet mot helsepersonell, pedagoger og andre som har behov for kompetanseheving på feltet.

Nordstrand

Åpningstid: tirsdag kl. 15.30-18.00

Sommer 2018: Stengt uke 28, 29 og 30 (9.-27. juli)

Adresse: Raschs vei 38A

Telefonnummer: 91 77 46 35

Til stede: Helsesøster, lege, jordmor og fra uke 33 vil vi også ha tilgjengelig psykolog

Tilbyr:

 • Prevensjon, inkludert innsetting og uttak av p-stav. Tilbyr ikke innsetting av spiral.
 • Rustesting
 • Klamydiasjekk
 • Samtale med helsesøster, jordmor, lege og psykolog

Nydalen

Åpningstid: mandag og onsdag kl. 15.30-18.30

Sommer 2018: åpent onsdager kl 15.30-18.30 (lege vil ikke være til stede hver onsdag)

Adresse: Nydalsveien 21

Telefonnummer: 23 47 07 00

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditetstest
 • Setter inn og tar ut p-stav på mandager og onsdager
 • HPV-vaksine fom. 1. november

Sagene

Åpningstid: torsdag kl. 15.30-17.30

Adresse: Sandakerveien 33C

Telefonnummer: 97 17 51 70

Til stede: Helsesøster, turnuslege

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning og -forskrivning. Tilbyr ikke innsetting av p-stav og spiral.
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøve)
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Samtaler

St. Hanshaugen

Åpningstid: torsdag kl. 15.30-18.30

Sommer 2018: Stengt ukene 29-32 (16. juli-10. august)

Adresse: Stensberggata 25-27

Telefonnummer: 23 47 53 05/23 47 52 10

Til stede: Lege, helsesøster, psykolog

Tilbyr:

 • Prevensjonsveiledning, inkludert innsetting og uttak av p-stav. Tilbyr innsetting av spiral fom. høsten 2017
 • Samtaler
 • Seksualitet
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner
 • HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Stovner

Åpningstid: mandag kl. 15.00-19.00 og onsdag kl. 14.30-16.30

Sommer 2018: Fom. 25. juni tom. 15. august: åpent mandager kl. 14.00-16.00. Helsesøster og lege er til stede alle dager, mens psykolog er tilstede alle dager unntatt: 16., 23. og 30. juli.

Adresse: Karl Fossums vei 1

Telefonnummer: 23 47 18 00/92 29 47 11

Til stede: Helsesøster, lege, psykolog

Tilbyr:

 • Setter inn p-stav gratis for alle
 • Innsetting av spiral
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Testing for klamydia
 • Graviditetstest
 • samtale med helsesøster, lege og psykolog
 • HPV-vaksine for kvinner født 1991 eller senere

Søndre Nordstrand

Åpningstid: onsdag kl. 15.30-18.00

Sommer 2018: Stengt ukene 29, 30 og 31 (16. juli-3. august)

Adresse: Holmlia Senter vei 9, 5. etg.

Telefonnummer: 46 84 43 27 (onsdager) og ellers: 94 78 37 10 og 90 60 37 87

Til stede: Helsesøster, lege, (psykolog)

Tilbyr:

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Prevensjonsveiledning og forskrivning
 • Gratis prevensjon uavhengig av bosted (så lenge vi har prosjektmidler)
 • Setter inn/tar ut p-stav
 • Innsetting av spiral (helst timeavtale pga. begrenset kapasitet)
 • Graviditetstest
 • Testing av seksuelt overførbare infeksjoner (ikke blodprøver)
 • Rustesting
 • Gratis HPV-vaksine til jenter født i 1991 eller senere
 • Samtaler

Ullern

Åpningstid: tirsdag kl. 16.00-19.00

Sommer 2018: Stengt fra 29. juni-14. august

Adresse: Hoffsveien 48, 4. etg.

Telefonnummer: 91 78 32 87

Til stede: Helsesøster, lege

Tilbyr:

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Testing (og eventuelt behandling) for seksuelt overførbare infeksjoner
 • Samtaler, inkludert samtaler om fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning og -foreskriving
 • Legger inn p-stav
 • Rustesting
 • Nært samarbeid med RPH (rask psykisk helsehjelp) – har kognitiv terapeut
 • HPV-vaksine for kvinner født i 1991 eller senere

Vestre Aker

Åpningstid: onsdag kl. 16.00-19.00

Sommer 2018: Sommerstengt fom. 20. juni tom. 22. august

Adresse: Sørkedalsveien 150 B (bak Gardeleiren, inngang til venstre)

Telefonnummer: 23 47 63 32

Til stede: Helsesøster, medisinstudent. Psykolog er til stede hver siste onsdag i måneden (drop-in).

Tilbyr:

 • Setter p-stav
 • Rustesting og -samtaler
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Prevensjon
 • Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (ikke hivtest)
 • HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Østensjø

Åpningstid: mandag kl. 16.00-18.30

Sommer 2018: Normale åpningstider, men redusert bemanning kan føre til noe ventetid.

Adresse: Stallerudveien 97, 1. etg. (ved Bogerud T-banestasjon)

Telefonnummer: 47 70 12 38

Til stede: Helsesøster, lege, ruskonsulent

Tilbyr:

 • Samtaler om fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse
 • Prevensjonsveiledning og -foreskriving
 • Gynekologisk undersøkelse, spiral (timeavtale), i tillegg til P-stav (inntak og uttak)
 • Testing (og eventuelt behandling) for seksuelt overførbare infeksjoner og rustesting
 • Rustesting
 • Setter inn p-stav
 • Samarbeid med psykolog