Etter en abort

Det er veldig viktig at du tar en graviditetstest omtrent fire uker etter aborten for å være sikker på at aborten har vært vellykket. Dette er viktig siden én til to av 1 000 medisinske aborter er ufullstendige. Dette kan også skje ved kirurgiske aborter. Det er ikke noe poeng å ta graviditetstesten tidligere, for da kan den bli positiv, selv om aborten var fullstendig. Dette er fordi det fremdeles kan finnes graviditetshormoner i kroppen cirka fire uker etter en abort.

Hos noen sykehus kan du komme tilbake og ta en graviditetstest i form av en blodprøve som kan påvise graviditetshormoner i blodet. Denne testen kan tas litt tidligere enn fire uker.

Du kan få sykemelding inntil tre dager i forbindelse med aborten hvis du ønsker det. Dette gjelder både medisinsk abort og kirurgisk abort.
De fleste blør en til to uker etter en abort. Ofte er kommer også brunlig utflod inntil to til tre uker etter aborten. På grunn av fare for infeksjoner skal du ikke bruke tampong i denne perioden. Menstruasjonslignende smerter kan forekomme i dagene etter aborten.

Samleie og bading bør unngås de første to ukene, eller så lenge du blør. Dette er fordi det er stor infeksjonsfare i denne perioden. Du kan fint dusje. Mensen kommer vanligvis tilbake fire til åtte uker etter aborten.

Ta kontakt med sykehus dersom:

  • Du blør mer enn seks nattbind på to timer
  • Du får feber
  • Har smerter mer enn 14 dager
  • Blør i mer enn fire uker
  • Har kraftig blødning med blodklumper mer enn 14 dager

Innhold