Abort etter uke 12

Ifølge norsk abortlov skal man gjennom abortnemnd hvis man har behov for en abort etter graviditetsuke 12 (11 uker og 6 dager). En abort etter graviditetsuke 12 kalles en senabort.

Du kan kontakte et sykehus som har abortnemnd, fastlegen din, en gynekolog eller en annen lege. Det er viktig at du får time i løpet av kort tid. Er du usikker på når du hadde mensen sist er det viktig at du forteller dette når du ringer legen eller sykehuset. Legen skal, sammen med deg, skrive en begrunnelse for hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Du kan også skrive begrunnelsen selv. Legen sender begrunnelsen og søknaden om abort til abortnemnda ved sykehuset. Du kan selv velge hvilket sykehus med nemnd du vil at søknaden skal sendes til.

Søknaden om abort blir behandlet av en abortnemnd som består av to leger. Du blir invitert til å møte nemnden, og møter opp kun dersom du selv vil. Du kan også delta på møtet via videosamtale. Hvis du ønsker, kan du ta med deg en person til møtet. I møtet med nemnden får du mulighet til å fortelle mer om hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet, dersom du ønsker det. Abortnemnden skal legge vesentlig vekt på hvordan du selv bedømmer situasjonen. Hvis du får avslag, vil saken automatisk bli sendt til abortklagenemnden. Det finnes kun én slik nemnd som behandler alle slike klagesaker, og den består av fem medlemmer med sosialfaglig kompetanse, hvorav minst to er leger og én er jurist. I praksis innvilges nesten alltid et abortønske hos kvinner som har passert uke 12 med inntil et par uker. Etter utgangen av 18. svangerskapsuke (17+6) skal det særlig tungtveiende grunner til for å avbryte svangerskapet.

Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom, både i forkant og i etterkant av møtet med nemnden. Hvis du ikke får et slikt tilbud, kan du selv be om det.

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres kun på sykehus. Først gis en 1 tablett mifepriston (Mifegyn) for å stanse den videre utviklingen av svangerskapet. 1–3 døgn senere vil du bli innlagt og gitt 4 tabletter Cytotec, som settes vaginalt. Disse gir sammentrekninger i livmoren, og utløser aborten. Senaborter er ofte smertefulle, og du vil få smertestillende medikamenter. Enkelte kan også ha behov for epidural. På noen sykehus er det en liggetid på ett døgn etter aborten, mens andre skriver ut pasienten samme dag.

Dersom blødningene er rikelige og klumpete etter to uker, eller om blødningene varer over fire uker skal du ta kontakt med sykehuset. Du må også kontakte lege ved feber og magesmerter, i tilfelle dette er en infeksjon.

Det er vanlig prosedyre at det tas en ny graviditetstest etter 4 uker. Prøven tas oftest hjemme, men kan tas på sykehuset eller hos lege, enten som urinprøve eller blodprøve.

Innhold