Møte med byråd Inga Marte Thorkildsen

Fredag 29. januar hadde Sex og samfunn et flott og produktivt møte med byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen og Nadja Hindhammer om Helsestasjon for ungdom (HFU) i Oslo.

Vi snakket om behovet for mer ressurser, kunnskap og kompetanse, en nødvendig satsing på psykisk helse, og at det er bruk for mer forutsigbarhet i tjenestene når det gjelder åpningstider og personell. Vi mener at all ungdom i Norge har rett på et likeverdig tilbud! Vi gleder oss til samarbeidet videre og ser frem til å blant annet ha Inga Marte på besøk hos HFU-forum Oslo.