Oslo kommune: Stolt og fri

Vi har gitt innspill til Stolt og fri, Oslos nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023.

I vårt innspill tok vi blant annet opp følgende:

Vi ønsker et større fokus på helse, og en bredere satsing på særlig helsetjenester. For unge bør dette inkludere for eksempel skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Vi mener at det er viktig med innsats rettet mot spesialtilbud, men synes i tillegg det er viktig at alle får kunnskap til å kunne møte skeive som trenger hjelp. “Alle” må også inkludere personer i alderen 25 til 60, som bør møte blant annet et helsevesen med større kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi mener denne aldersgruppen får for lite oppmerksomhet i planen.

Vi savner i tillegg en klar ansvarsfordeling for oppfølging av tiltakene i planen, og en plan for implementering av tiltakene og prosjektene. Sex og samfunn håper at prosjekter og satsinger følger handlingsplanens tidsramme på fire år, at midler vil følge prosjekt og satsing. Vi mener dette er helt nødvendig for å kunne oppnå planens mål.

Vi håper planen ikke forblir en byrådssak, men at det blir en lett tilgjengelig, godt formulert og presentert, og at planen gjøres kjent for alle den omfatter og bør omfatte.

Hele vårt innspill kan leses her.