Onsdagskurs: Chemsex

Kurset holdes av Eirik Amundsen fra Sex og samfunn. Eirik forsker på chemsex blant menn som har sex med menn.

Eirik har blant annet fått publisert en artikkel om temaet i Tidsskriftet for Den norske legeforening i september 2018. Eirik har tidligere jobbet på Olafiaklinikken og jobber for tiden ved Sex og samfunn. Chemsex har vokst i utbredelse siden ankomsten av smarttelefonene i 2007. Teknologiske fremskritt har gjort det lettere å komme i kontakt med et større antall potensielle sexpartnere enn tidligere, og vi kan nå forhandle om betingelsene rundt sex før vi møter nye sexpartnere. Dette inkluderer også forhandlinger rundt bruk av rusmidler for å påvirke opplevelsen av sex. Smarttelefonen har også gjort det lettere å planlegge møter mellom flere personer som ikke kjenner hverandre fra før. Chemsex-kulturen er spesielt utbredt blant menn som har sex med menn i større byer, men det er grunn til å tro til at praksisen kan bli mer utbredt i samfunnet generelt i fremtiden. På Onsdagskurset vil Eirik se nærmere på hva chemsex er, faktorer som kan gi økt motivasjon til å delta i chemsex, og sammenheng med forskjellige variabler innenfor seksuell helse og mental helse. Hvordan kan chemsex kan være relevant i en klinisk setting, og hvordan fokuserer vi på skadeforebygging? Eirik vil også adressere forskjellige måter å snakke om rus med pasienter på. Det vil bli muligheter for å komme med innspill og spørsmål, målet er at undervisningen skal være så interaktiv som mulig.

 

Tid: Onsdag 30. oktober kl. 08.30-09.30 (NB: vi har endret tidspunkt for våre Onsdagskurs)

Sted: Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B

 

Påmelding

Du kan melde deg på her.

Først til mølla – maksimum antall deltakere er 30 personer. Kurset er gratis.

Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B.

Velkommen til Onsdagskurs!

 

Kan du ikke delta? Vi kommer til å sende Onsdagskurset direkte via vår Facebook-side, så dersom du ikke kan delta denne gangen kan du følge kurset der!

 

Vil du motta informasjon om kommende Onsdagskurs?

Ønsker du å motta invitasjon til Onsdagskurs på epost? Da kan du melde deg på listen her.   Kommende Onsdagskurs (påmelding kommer senere):

  • 20. november: Men’s health awareness month, ved Trine Aarvold og Tore Holte Follestad, Sex og samfunn
  • 11. desember: Omskjæring, ved Trude Slettvoll Lien, Sex og samfunn