Kan du ha vært utsatt for hivsmitte?

Hvis du kan ha vært utsatt for hiv, finnes det en behandling som kan hindre smitte av viruset.

Denne behandlingen heter PEP-behandling (posteksponeringsprofylaktisk behandling), og kan gis til personer som har vært i en situasjon hvor de kan ha blitt smittet av hiv. Behandlingen skal startes opp av din lokale legevakt, og etter oppstart er det fastlegen som skal følge deg opp. Behandlingen varer i tre måneder.

Dersom du bor i Oslo kan du velge at oppfølgingen skal gis av Sex og samfunn. Dette tilbudet har eksistert siden 2015. I fjor fulgte vi opp 41 pasienter, og ingen av disse har fått påvist hiv.

 

Få vet om tilbudet

Vi opplever dessverre at informasjon og kunnskap om PEP er mangelfull. Mange av pasientene som kommer til oss har ikke hørt om PEP, enda de har vært i flere konsultasjoner hos ulike helsepersonell tidligere. Pasienter som har fått påvist hiv etter å ha gjennomført test hos oss, fortalt at de ikke visste om PEP. I tillegg sier flere av pasientene vi følger opp, at de fikk vite om PEP ved en tilfeldighet.

Vi synes det er viktig at alle som eventuelt har behov for PEP, uansett bosted, skal vite om muligheten og vi ønsker at tilbudet gjøres tilgjengelig

 

Kort om PEP

Som nevnt skal PEP tilbys personer som har vært i en situasjon hvor vedkommende kan ha blitt smittet av hiv. PEP er piller som skal tas daglig i en måned. For at behandlingen skal ha effekt, må oppstart skje senest 48 timer etter mulig smittetidspunkt. Jo tidligere behandlingen starter, desto større er sjansene for at behandlingen er vellykket.

 

Hvem kan få PEP?

Behandlingen anbefales ikke til alle, men dersom du har vært i følgende situasjoner kan du kvalifisere til PEP:

  • Du har delt nål, sprøyter eller brukerutstyr med en stoffmisbruker som er kjent hivpositiv.
  • Du har hatt analt eller vaginalt samleie med en person med kjent eller høy risiko for hiv.
  • Du er mann som har hatt ubeskyttet analt samleie med andre menn.

Dersom du har vært i en risikosituasjon, bør du oppsøke nærmeste legevakt innen 48 timer. Alle legevakter i landet skal kunne gi PEP-behandling 24 timer i døgnet.

 

Tilbud hos Sex og samfunn

Dersom du bor i Oslo, kan du få oppfølging av oss etter påbegynt PEP-behandling hos legevakten. Inkludert i oppfølgingen som gis hos oss er:

  • Tre konsultasjoner over totalt 12 uker
  • Blodprøver for å undersøke om behandlingen påvirker lever- og nyrefunksjonen
  • Smittesjekk for seksuelt overførbare infeksjoner
  • Tilbud om vaksine mot hepatitt B
  • Samtaleoppfølging ved behov, enten hos psykiatrisk sykepleier eller sexologisk rådgiver

Hos oss kan menn som har sex med menn få hurtigtest hiv. Dette tilbudet gis onsdager fra kl. 12.00 til kl. 14.30, og du kan da bestille time eller komme på drop in. En hurtigtest vil gi svar innen 1 minutt. En hurtigtest er like sikker som en vanlig hivtest. En hurtigtest hiv kan ikke tas tidligere enn en vanlig hivtest, og det vil si at den er sikker 12 uker etter antatt smittetidspunkt. Dersom du tester deg tidligere enn 12 uker etter at du ble smittet, kan svaret du får være feil, og du må teste på nytt når det har gått 12 uker.

Vi informerer alltid pasienter som kan befinne seg i risikogrupper for hivsmitte om PEP. Ettersom PEP-behandlingen må starte senest 48 timer etter mulig smittetidspunkt, er det viktig at denne informasjonen kommer ut. Kanskje kan vi også unngå flere nye tilfeller av hiv.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!