Skamløsprisen 2018 - Sex og samfunn

Skamløsprisen 2018

Nå kan du nominere din kandidat til Skamløsprisen 2018!

Skamløsprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte områder innenfor seksualitet.

Prisen skal bidra til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet. Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker vi å motarbeide dette. Prisen skal sørge for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam.

 

Hvem kan du nominere?

Kandidater til Skamløsprisen har gjennom sitt engasjement løftet frem skambelagte områder innen seksualitet og skapt en positiv debatt omkring temaet.

Kandidater til Skamløsprisen bør oppfylle følgende kriterier:

  • Skapt debatt og økt bevissthet gjennom formidling av kunnskap om seksualitet.
  • Har gjennom sitt engasjement bidratt til å fjerne fordommer og skam knyttet til seksualitet.
  • Er et godt forbilde.
  • Har nådd bredt ut i sitt arbeid, både sosialt og geografisk.

 

Nominér din kandidat innen 1. juni

Du kan nominere din eller dine kandidater frem til og med 1. juni. Det gjør du ved å fylle inn dette skjemaet. Deretter vil Skamløsprisens jury velge ut tre finalister, og vinneren vil offentliggjøres på Skamløsdagen 4. september.

 

Skamløsprisen