Praktisk trening med p-stav - Sex og samfunn

Praktisk trening med p-stav

Sex og samfunn tilbyr opplæring i innsetting og fjerning av p-stav. De som tilbys opplæring hos oss skal etter besøket kunne lære opp egne kolleger.

Fra mai 2016 har Sex og samfunn tilbudt spesifikk opplæring av helsepersonell (helsesøster, jordmor eller lege) som ønsker å praktisere innsetting og fjerning av p-stav. Målet er å lære opp superbrukere som kan ta med seg kunnskapen til ulike deler av landet, og som kan lære opp kolleger i sitt hjemområde.

Dette er et meget populært tilbud, og det må påregnes opp til 6 måneders ventetid, fra du melder deg på. Opplæringen vil følge Helsedirektoratets praksiskrav for administrering av langtidsvirkende prevensjon.

Opplæringen vil bli gitt over en dag på Sex og samfunns poliklinikk i Oslo. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Opplæringen er gratis, men du eller din arbeidsgiver må dekke reise, kost og losji.

Hvis du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav, kan du sende en e-post til Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

Sex og samfunn holder en rekke kurs for helsepersonell som jobber med seksuell og reproduktiv helse. Du finner mer informasjon om de ulike kursene som kan bestilles her.

 

Praktisk trening med spiral
Sex og samfunn har per i dag ikke kapasitet til å tilby praktisk opplæring i innsetting og fjerning av spiral, men vi kan holde kurs med øvelse på modell. Hvis du ønsker å lære deg spiralinnsetting anbefaler vi at du tar kontakt med en fastlege eller gynekolog som kan gi deg opplæring i ditt lokalområde.

I tillegg har nå spiralprodusenten Bayer AS tilbud om opplæring og veiledning i innsetting og fjerning spiral. Tilbudet fungerer slik at du selv kan sette opp timer med pasienter som skal sette inn eller fjerne spiral en dag på ditt eget kontor, og så stiller Bayer med en veileder, som er med deg gjennom dagen. Veilederne er jordmødre og leger/gynekologer som kommer til din arbeidsplass slik at du kan lære i ditt vante miljø. Ta kontakt med info.scand@bayer.com hvis du ønsker mer informasjon.

 

Praktisk trening med p-stav