Praktisk trening med p-stav - Sex og samfunn

Praktisk trening med p-stav

Ønsker du opplæring i innsetting og fjerning av p-stav? Sex og samfunn tilbyr en hel dag med opplæring på poliklinikken i Oslo. Dette er aktuelt for helsesøster, jordmor eller lege som ønsker praktisk trening. De som deltar i opplæring hos oss skal etter besøket kunne lære opp egne kollegaer og kollegaer i nærområdet.

Sex og samfunn tilbyr spesifikk opplæring av helsepersonell (helsesøster, jordmor eller lege) som ønsker å praktisere innsetting og fjerning av p-stav. Målet er å lære opp superbrukere som kan ta med seg kunnskapen til ulike deler av landet, og som kan lære opp kolleger i sitt hjemområde.

Tilbudet er populært og det må påregnes opp til 6 måneders ventetid fra du melder deg på. Opplæringen vil følge Helsedirektoratets praksiskrav for administrering av langtidsvirkende prevensjon.

Opplæringen vil bli gitt over en dag på Sex og samfunns poliklinikk i Oslo. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Opplæringen er gratis, men du eller din arbeidsgiver må dekke reise, kost og losji.

Hvis du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav, kan du sende en e-post til prosjektleder Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

Alle deltakere må forberede seg før opplæringsdagen på poliklinikken. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her.

Sex og samfunn holder en rekke kurs for helsepersonell som jobber med seksuell og reproduktiv helse. Du finner mer informasjon om de ulike kursene som kan bestilles her.

 

Praksiskrav
Helsedirektoratet har i samarbeid med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner fastsatt følgende minimumskrav til gjennomført veiledet praksis før helsepersonell med rekvireringsrett (leger, helsesøstre og jordmødre) selvstendig kan administrere langtidsvirkende prevensjon, og dette er kravet for å kunne administrere p-stav:

Observere én innsetting og ett uttak, praktisere én innsetting og to uttak under veiledning.

Veiledet praksis i å administrere langtidsvirkende prevensjon er nødvendig for å kunne oppfylle krav om faglig forsvarlig yrkesutøvelse, jfr. helsepersonelloven, kapittel 2, §4. Det å inneha rekvireringsrett for p-stav og spiral er ikke alene tilstrekkelig for å kunne administrere de nevnte legemidlene.

 

Praktisk trening med spiral
Sex og samfunn har per i dag ikke kapasitet til å tilby praktisk opplæring i innsetting og fjerning av spiral, men vi kan holde kurs med øvelse på modell. Hvis du ønsker å lære deg spiralinnsetting anbefaler vi at du tar kontakt med en fastlege eller gynekolog som kan gi deg opplæring i ditt lokalområde.

I tillegg har nå spiralprodusenten Bayer AS tilbud om opplæring og veiledning i innsetting og fjerning spiral. Tilbudet fungerer slik at du selv kan sette opp timer med pasienter som skal sette inn eller fjerne spiral en dag på ditt eget kontor, og så stiller Bayer med en veileder, som er med deg gjennom dagen. Veilederne er jordmødre og leger/gynekologer som kommer til din arbeidsplass slik at du kan lære i ditt vante miljø. Ta kontakt med info.scand@bayer.com hvis du ønsker mer informasjon.

 

Praktisk trening med p-stav