Styret - Sex og samfunn

Styret

Sex og samfunns styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret består av:

 

Britt Ingjerd Nesheim

styreleder

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Professor em. i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved Oslo Universitetssykehus. Har reproduksjon og seksuell helse som spesielt interessefelt.

 

Henrik Asheim

nestleder

Valgt fra: juni 2012

Bakgrunn:  Stortingsrepresentant for Høyre og er partiets utdanningspolitiske talsperson. Leder for Unge Høyre 2008-2012.

 

Berit Austveg

styremedlem

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Lege, jobbet som kliniker med innvandrerkvinner i tolv år, og har senere vært samfunnsmedisiner blant annet knyttet til kvinnehelse og seksuell og reproduktiv helse på globalt nivå og i en rekke utviklingsland. Har jobbet i Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn, og har forfattet lærebøker om innvandrerhelse og reproduktiv helse.

 

Torunn Kanutte Husvik

styremedlem

Valgt fra: januar 2016

Bakgrunn: Jobber til daglig som barneskolelærer Grunerløkka. Har lang politisk erfaring og sitter i partistyret i Oslo Arbeiderparti og er i tillegg leder for kvinnepolitisk nettverk i Oslo Arbeiderparti. Hun er nylig avgått leder for bydelsutvalget St. Haugen for Arbeiderpartiet.

 

 

Anders Røyneberg

styremedlem

Valgt fra: juni 2011

Bakgrunn: Har jobbet på Sex og samfunn siden 2010 og jobber spesielt med trans*tematikk. Psykiatrisk sykepleier og har bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. Studerer sexologisk rådgivning ved Universitetet i Agder.

 

Mathias Berstad Malmgren

vara

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Jobber til daglig som organisasjonssekretær i Spire, en miljø- og utviklingsorganisasjon. Har tidligere blant annet jobbet i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og sittet i landsstyret til Sosialistisk Ungdom.

 

Marius Johansen

vara

Valgt fra: januar 2014

Bakgrunn: Jobber til daglig som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn.

 

 

Om oss