Hospitering - Sex og samfunn

Hospitering

Sex og samfunn har siden 1996 fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til å dekke reise, opphold og hospiteringsbesøk ved senteret. Vi tar i hovedsak imot hospitanter med helsefaglig bakgrunn; jordmødre, helsesøstre og leger, som jobber med seksualitet.

Vanligvis går programmet over to dager og inkluderer både hospitering på klinikken og i seksualitetsundervisningen i 9. klasse. Hospitanter vil få en minnepinne som inneholder «Seksualitetsundervisning – en veileder» med metodesamling.

Dersom du er lege kan du isteden hospitere en full dag på klinikken (11.30-19.00), og kan da få poeng til etter- og videreutdanning. Dersom du ikke har helsefaglig bakgrunn kan du søke om hospitering på seksualitetsundervisningen.

Den nyeste versjonen av Metodeboka finnes alltid tilgjengelig elektronisk på eMetodebok.no.

 

Program

Dag 1 

Reise til Oslo. Innkvartering på hotell.

Kl. 14.45: Oppmøte. Presentasjon av klinikken.

Kl. 15.00-ca. 19.00: Deltakelse på klinikken sammen med sykepleier eller lege.

 

Dag 2

Kl. 08.30-11.30 – Overvære undervisningen til 9. klasse.

 

Med unntak av skolens ferier gjelder tilbudet om hospitering hele året.

Vi tar inn maks to hospitanter per dag.

 

Reisestipendet må ikke forveksles med refusjon etter statens reiseregulativ. Det er ment å dekke reise og overnatting hvis behov.

Reisestipendet vil først bli utbetalt etter avsluttet besøk, se påmeldingsskjema under.

Det betyr at den enkelte selv må ordne billetter og overnatting når de har fått skriftlig tilbud fra oss.

 

Fyll ut påmeldingsskjema for hospitering og send dette til mona@sexogsamfunn.no. Dersom du har flere epostadresser (for eksempel jobb og privat), må du gjerne føre opp flere adresser vi kan nå deg på.

 

Klinikk og tilbud