Lenker

The Norwgian Institute of Public Health

Here you will find information on the most common STDs in several different languages. The brochures, which are available in pdf-format, contain information about the most common symptoms of the diseases, possible ways of contraction, prevention opportunities and the treatment offered in Norway today. www.fhi.no

Fastlege
Du kan selv velge hvilken fastlegen du ønsker å gå til. Det er viktig å ha en god lege du stoler på. Er du misfornøyd kan du bytte fastlege.
Fastlegetelefon: 810 59 500 http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx

Ungdomstelefonen
Lesbisk, homofil og bifil ungdom svarer unge på spørsmål om homofili, identitet, forelskelse og sikrere sex.
Åpningstider: Telefonen er åpen hver dag fra kl 18.00 til til 22.00, bortsett fra lørdag. Chaten er åpen onsdager fra kl. 18.00 til kl. 22.00.
Telefon: 400 00 777
http://www.ungdomstelefonen.no 

Skeiv Ungdom
Skeiv ungdom jobber med å gjøre det mulig for ulike unge å leve ”skeivt”.
www.skeivungdom.no

Skeiv verden
Støtter og gir råd og informasjon til lesbiske, homofile, bifile og trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn og deres familier, og driver utadrettet informasjonsvirksomhet og holdningsendrende arbeide som fremmer integrering og likeverd.
www.skeivverden.no

Helseutvalget – for bedre homohelse
Organisasjon som arbeider sammen med og for lesbiske, homofile og bifile, og med helsespørsmål knyttet til identitet. Har ulike grupper, kurs og veiledningstilbud.
www.helseutvalget.no

På Youchat kan du snakke med unge homser, lesber og skeive live. Åpen mandager og torsdager 17.30-20.30.
www.youchat.no

LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
LLH er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.
www.llh.no

Harry Benjamin Ressurssenter
Organisasjon for menn og kvinner som ønsker kjønnskorrigerende operasjon. HBRS er en interesseorganisasjon for mennesker med diagnosen transseksualisme.
www.hbrs.no

 

Informasjonssider

Klara-klok.no
På Klara-klok kan du stille anonyme spørsmål. De siom svarer er helsesøster, lege, psykolog eller prest. Spørsmål og svar legges ut på spørresidene, tilgjengelig både for den som stilte spørsmålet og andre – innen en uke.
www.klara-klok.no

Ung.no
Andre spørsmål som er viktig for ungdom.
http://www.ung.no/

Kors på halsen -kontaktelefonen for barn og ungdom
Dette er en kontakttelefon som drives av Røde Kors. Her kan du snakke om ting som er vanskelig. Det er gratis å ringe fra mobil og fasttelefon, og du kan være anonym.

Åpningstid: Mandag til fredag kl 14.00 – 20.00. Telefon: 800 33 321 

Åpen Chat: Mandag til fredag 17.00 og 20.00

Det er også mulig å sende epost og få personlig svar.
www.korspahalsen.no

Risikosex.no
Her kan du se morsomme videoer om hvordan du beskytter deg mot kjønssykdommer.
www.risikosex.no

Gratiskondomer.no
På denne nettsiden kan du bestille gratis kondomer.
www.gratiskondomer.no

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
En møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. 
www.mirasenteret.no

Hiv/Aids

Aksept
Senter for alle berørt av hiv. Her kan hivpositive og pårørende møtes for samtale, støtte og veiledning.
www.aksept.org

HivNorge:
HivNorge er en nasjonal interesseorganisasjon som jobber for å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Viktige oppgaver er å bedre forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering.
www.hivnorge.no

Helseutvalget
På hvaskjernå.no kan du få informasjon om hvordan det er å leve med hiv.
www.hvaskjernå.no

Nye Pluss
Hivpositives landsforening.
www.nyepluss.no

Psykisk helse

Kirkens SOS
Krisetelefon som har åpent alle dager. Du kan snakke med en voksen om alt som er vanskelig. Du kan være anonym.
Åpningstider: 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
Telefon: 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Mental Helse
Dette er en landsomfattende bruker- og interesseorganisasjon. 
Åpningstider: 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
Telefon: 116123
www.mentalhelse.no

Rådet for psykisk helse
Humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning, opplysning og økt kunnskap om psykisk helse.
www.psykiskhelse.no

Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Interesseorganisasjon for alle som er berørt av spiseforstyrrelser.
Telefon: 948 17 818
www.nettros.no

Overgrep

Dixi ressurssenter for voldtatte
Dette er en organisasjon som er drevet av utsatte for voldtekt. Har kontorer ulike deler av landet og gir ulike tilbud.
www.dixi.no  

Støttesenter mot incest i Oslo
Dette er et senter for kvinner og menn utsatt for incest.
www.sentermotincest.no  

Senter for seksuelt misbrukte menn
Senter drevet av menn utsatt for overgrep. Senteret har samtalegrupper, gir støtte og hjelp til å fortelle og anmelde overgrep. Du kan være anonym.
Telefon: 22424202
www.ssmm.no 

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Er du redd for å bli utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse? Bekymret for en venn? Du kan få hjelp. Kontakt Røde Kors - telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Telefon: 815 55 201 

http://www.rodekors.no/tvangsekteskap

Barnehuset
Barnehusene er for barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Finnes i de største byene i Norge.
www.barnehuset.com

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Tilbyr sjelesorg og terapi, individuelt og i gruppe, for kvinner og menn med overgrepserfaringer.  
www.kirkeligressurssenter.no.

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Telefon: 116 111. Alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold, og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. I ukedager er telefontjenesten åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagen og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.
www.116111.no

Barnevernsvakten
Alle landets kommuner har en barneverntjeneste som kan kontaktes hverdager på dagtid. Barnevernvaktene har akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernvaktene arbeider etter lov om barneverntjenester. http://barnevernvakten.no/
 

Pro Senteret
Pro Senteret er et nasjonalt kompetansesenter innen fagområdet prostitusjon. Senteret har et gratis lavterskeltilbud om helse og sosialhjelp, kurs og arbeidstrening i Oslo. Lege, sykepleier, psykoterapeut, sosialarbeider og advokat er noen av faggruppene som jobber på Pro Senteret.
www.prosentret.no

Albertine:
Albertine gir råd og hjelp med arbeid, helse, sosiale, økonomiske og juridiske problemer i Stavanger. Du kan være anonym ved henvendelse til oss og tjenestene er gratis.
www.albertine.no

PION – Prostituertes Interesseorganisasjon
PION er et kontaktsted og politisk talerør for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. De arbeider for å ivareta rettigheter og interesser for kvinner og menn som jobber i prostitusjon. De driver også forebyggende helse- og opplysningsarbeid.
www.pion-norge.no

Nadheim
Målgruppen er kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Nadheim er et lavterskeltilbud som bistår alle som ønsker kontakt, uavhengig årsak til, eller hvor en er i forhold til, egen prostitusjon.
www.bymisjon.no

Natthjemmet
Natthjemmet er et akutt/ krise overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv.
www.bymisjonen.no

Utekontaktene
Utekontaktene arbeider med forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Hovedmålet for utekontaktenes arbeid er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet.
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

ROSA-hjelp
ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.
www.rosa-help.no

Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt

http://sexogpolitikk.no/

Sexologi

Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST)
Norges største sexologiske klinikk. IKST er en privatklinikk som tilbyr psykoterapi til mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet.
www.sexologi.no

Norsk forening for klinisk sexologi NFKS
NFKS er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi.
http://www.klinisksexologi.no/wordpress/?page_id=49

Universitetet i Agder UiA
UiA tilbyr videreutdanning i sexologi. Utdanningen er godkjent av Nordic Asosiation og Clinical Sexology NACS.
www.uia.no

Sexolog Siv Gamnes
Spesialist i sexologisk rådgivning - NACS (Nordic Association for Clinical Sexology.
www.sivgamnes.no

Flere nettsteder tar opp viktige helsespørsmål omkring samliv og seksualitet.

Amathea
Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Amathea har et landsdekkende tilbud.
http://www.amathea.no/index.aspx?cat=1003

Helsenett
En side med omfattende informasjon om helse generelt.
www.helsenett.no  

Nettdoktor
En side med informasjon om helse generelt.
www.nettdoktor.no

Lommelegen
En side ned informasjon om helse generelt. Du kan sende inn spørsmål og få svar online.
http://www.lommelegen.no/

Trygg Mammamedisin                                                                  En side hvor gravide og ammende kan stille spørsmål om legemidler. https://www.tryggmammamedisin.no/

Internasjonalt

Danmark

Sex og Samfund
Organisasjon som jobber med seksuell helse nasjonalt og internasjonalt. De jobber også med undervisning, ungdomsformidling med mer.
www.sexogsamfund.dk

Stop AIDS
Hiv forebyggende arbeid i Danmark.
www.stopaids.dk

Reden
Dette er den danske organisasjonen som arbeider mot menneskehandel. De kan tilby informasjon om menneskehandel på mange språk i tillegg til de juridiske rettighetene som Danmark kan tilby.
www.kvindehandel.dk

Sverige

RFSU
Svensk nettside om prevensjon, sykdommer, seksualitet. 
www.rfsu.se

RFSL
Interesseorganisasjon for homoseksuelle rettigheter i Sverige.
www.rfsl.se

Finland

Pro-tukipiste
Uavhengig organisasjon som jobber med helse og sosiale rettigheter for prostituerte i Finland.
www.pro-tukipiste.fi

Poengvurdering er:

Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email Bookmark and Share